FAQ

Níže uvedený dotazník slouží ke vhodnému výběru nových členů sdružení Galerie výtvarníků. Členství v tomto sdružení není pouze formální, ale je založeno na aktivitě členů, schopnosti domlouvat výstavy nebo se účastnit již domluvených. NULOVÁ AKTIVITA JE DŮVODEM K VYŘAZENÍ ČLENA ZE SDRUŽENÍ! Prosím odpovídejte na otázky pravdivě. Opak se stejně během času projeví a může být důvodem k ukončení členství. Otázky jsou nastaveny na základě zkušeností z minulých let. Sdružení funguje na bázi přátelství a vzájemné pomoci. Děkujeme za Vaše odpovědi, které nám pomohou k celkovému zařazení nebo výběru nejvhodnějších kandidátů. GV nebrání Vašim samostatným autorským výstavám či jiným soukromým akcím, jen je potřeba také spolupracovat se sdružením GV a dodržovat platné stanovy.

..... Dotazník je platný až po vyplnění všech polí .....