GALERIE VÝTVARNÍKŮ

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH VÝTVARNÍKŮ ČECH A MORAVY

JSME VOLNÉ SESKUPENÍ NEZÁVISLÝCH UMĚLCŮ, KTEŘÍ SE SPOLEČNĚ ROZHODLI VYTVOŘIT PROJEKT
NA ŠÍŘENÍ A PROPAGACI UMĚNÍ MEZI LIDI ZA PŘIJATELNOU CENU A V PROSTŘEDÍ LIDEM BLÍZKÉM
A OTEVŘENÉM.

GALERIE VÝTVARNÍKŮ VÁM PŘEDKLÁDÁ BOHATÝ VÝBĚR Z VOLNÉ TVORBY CELÉ ŘADY UMĚLCŮ.
VOLNÁ TVORBA JE DNES V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI JAKÝMSI PROJEVEM JISTÉ SVOBODY.
UMĚLECKÉ PROJEVY, VYJÁDŘENÍ POCITŮ, NÁZORŮ I HLUBOKÝCH MYŠLENEK.
TY SE U JEDNOTLIVÝCH UMĚLCŮ VELMI LIŠÍ.

UMĚLCI SE DÍVAJÍ NA SVĚT OČIMA NEZATÍŽENÝMA, SNAD I NĚKDY NAIVNÍMA, ALE KRITICKÝMA.
VŠECHNY VŠAK SPOJUJE VÍRA V POSILUJÍCÍ KREATIVITU
KOLEKTIVNÍHO JEDNÁNÍ A SDÍLENÍ MYŠLENEK.

.